قرارداد با عاملین جدید شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

فریدون نقی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین اعلام کرد؛ با عاملین جدید شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین در سال 1399 با توجه به سهمیه تعیین شده از سوی معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان و ارائه ضمانت نامه مربوطه قرارداد مطابق با فرمت جدید بسته شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید