توزیع 60تن کود سولفات پتاسیم از طریق تعاونی در نکاء

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 60تن کودهای کشاورزی از نوع سولفات پتاسیم  در شهرستان نکاء در فروردین ماه سال جاری از طریق تعاونی خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود سولفات پتاسیم تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 2کارگزار توزیع تعاونی  تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان نکاء توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید