میزان کودتوزیع شده درشهرستان دالاهو

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس گودرزحیاتی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه اعلام کرددراردیبهشت ماه سال جاری باتلاش همکاران موفق شدیم مقدار472تن کودسوپرفسفات تریپل جهت بهره برداران شهرستان دالاهو تامین وتوزیع نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید