بازدید از وضعیت انبار کود و بررسی مسائل و مشکلات آن

به گزارش روابط عمومی استان بوشهر

بازدید از وضعیت انباركود و بررسی مسائل و مشکلات آن به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر بازدید جناب آقای مهندس شاپور رضایی مدیریت محترم استان به اتفاق همکاران محترم آقای کمالی مسئول كنترل وپايش و سركارخانم نگهبان مسئول اموركود در مورخ ۹۹/۳/۱۲ از انبار كود واقع در شهرستان دشتستان به منظور مشاهده وضعیت فعلی انبار و بررسی مسائل و مشکلات صورت پذیرفت. در بازید انجام شده توضیحاتی پیرامون محیط انبار ، تاسیسات واقع در انبار و نحوه نگهداری وذخيره کودهاىرموجود توسط انبار دار به بازدید کنندگان ارائه گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید