برگزاری نمایشگاه کشاورزی و آزموش خاک در محل نمایشگاه، استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان:

برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی و سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مرغداری ، دامپروری و شیلات در تاریخ 23 لغایت 26 مرداد سالجاری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان همدان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان ،          
در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی و سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مرغداری ، دامپروری و شیلات در همدان ، غرفه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان و خدمات ارائه شده در باشگاه کشاورزان و علی الخصوص آزمون خاک در محل نمایشگاه مورد توجه بازدید کنندگان قرار گرفت .

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در راستای مصرف بهینه کود با توجه به نیاز خاک ، با تهیه بروشور باشگاه کشاورزان و نحوه نمونه گیری از خاک ، کشاورزان و باغداران استان را در محل غرفه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان راهنمائی و ارشاد نمود که با استقبال بازدید کنندگان مواجه شد .            

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید