مناقصه امور حفاظتی و فیزیکی استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

فریدون نقی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین اعلام کرد؛ با توجه به برگزاری استعلام بهاء نیروهای حفاظت فیزیکی استان قزوین و انجام سه مرحله بارگزاری استعلام بهاء در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و شرکت نکردن هیچ پیمانکاری در استعلام، مکاتبات لازم با ستاد جهت ادامه قرارداد 2 نفر نیروهای حفاظت فیزیکی استان و تصمیمات نهایی در این خصوص صورت پذیرفت.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید