نشست صمیمی

دیدار و نشست صمیمی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان و جمعی از روسا ی ادارات این شرکت با مدیر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان 

دیدار و نشست صمیمی هزارجریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان با رستمانی مدیر روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان گلستان در   محل دفنر مدیریت این شرکت به منظور نبادل نظر، تبیین راههای ارتباطی با رسانه ها و اطلاع رسانی ، انعکاس  فعالیت ها و خدمات این شرکت از رسانه های جمعی برگزار شد و هزار جریبی مدیر شرکت نیز از زحمات و تلاش رستمانی  مدیر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان برای انعکاس اخبار و گزارشات با اهدای لوح  یاد بود تقدیر و قدر دانی کرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید