اعطای عاملیت کارگزاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استن فارس،

در تاریخ 11خردادماه99 همکاران فنی در جهت بررسی واگذاری مجوز عاملیت کود به بخش خصوصی برابر تصمیمات آخرین جلسه در این خصوص منطقه رامجرد مرودشت مراجعه نمودند تا برابر آیین نامه ارسالی نسبت به تکمیل فرمهای مربوطه اقدام تا تصمیمات نهایی در جلسه آتی اتخاذ گردد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید