فرآیند گردش کار در سامانه ی جامعه ی تجارت

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت اداری و منابع انسانی:

در سامانه ی فوق گردش کار به شرح زیر می باشد:

  1. سازمان آب و خاک
  2. شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
  3. معاون وزیر در امور زراعت/معاونت امور زراعت
  4. معاون وزیردر امور توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید