تامین کود برای 10 بانک نشاء برنج در آمل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران ازتامین و توزیع کودهای کشاورزی پرمصرف موردنیاز برای 10بانک نشاء برنج در شهرستان آمل استان مازندران خبرداد.
مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:
کودهای کشاورزی تامین شده برای بانک نشاء برنج شامل کودهای ازته، فسفاته و پتاسه بوده اند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید