جلسه بازگشایی پیشنهادات مناقصه امور حفاظتی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان

جلسه بازگشایی پیشنهادات مناقصه امور حفاظتی استان راس ساعت 10صبح مورخ 99/3/11 در محل سالن جلسات شعبه برگزار گردید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید