مدارک مورد نیاز جهت ثبت سفارش کود در سامانه

جهت ثبت سفارش کود در سامانه مدارک زیر مورد نیاز می باشد:

  1. پروفرما
  2. گواهینامه ثبت مواد کودی از موسسه تحقیقات آب و خاک
  3. تعدنامه

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید