فرم سربرگ دفترخانه برای واردکنندگان کود، با ارز رسمی

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت اموراداری و منابع انسانی:

وارد کنندگان کود با ارز رسمی (نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی ) می بایست فرم زیر را  بر روی سربرگ دفترخانه تایپ و به همراه مهر،امضاء مجاز شرکت و دفتراسناد رسمی  برای  جناب آقای مهندس اصغری در ساختمان جهاد کشاورزی ارسال نمایند وتصویر اسکن تعهدنامه را در سامانه ثبت سفارش آپلود نمایند.  

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید