کود ارسالی از مبادی تخلیه شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی اعلام کرد : مقدار 200 تن کود اوره از مبادی بوشهر (عسلویه) در انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی در اردیبهشت ماه تخلیه شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید