بررسی وضعیت سبز مزرعه طرح پایلوت تغذیه گیاهی استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

محمدرضا نجاتی کارشناس طرح پایلوت تغذیه گیاهی در روز چهارشنبه 7 خرداد ماه سالجاری، از مزرعه گندم طرح پایلوت تغذیه گیاهی استان قزوین واقع در کشت و صنعت شریف آباد بازدید بعمل آورده و وضعیت سبز قطعات کشت شده توسط شرکت های تولید کننده کود را بررسی کردند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید