عملکرد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی در ارديبهشت ماه 1399

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

عملکرد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی در ارديبهشت  ماه 1399

اموركود :

1 ) فروش مقدار8002  تن كودهاي تكليفي ( يارانه دار )

2 ) فروش مقدار 115500 كيلوگرم انواع كودهاي غيريارانه اي در قالب تفاهم نامه

3 )  بازديد  به تعداد  6 مورد از انبار كارگزاران استان و تكميل صورتجلسات مربوطه    

4) حضور فعال نماينده اين مديريت دراكيپ نظارتي كميته توزيع كود استان جهت نظارت بر روند توزيع نهاده هاي كشاورزي توسط كارگزاران شهرستان ها به تعداد 4 مورد  ( 16 كارگزار )

5 ) كيسه گيري مقدار 501 تن کود فله در انبار كارگزاران

اموراداري )

1 ) انجام مقدمات لازم جهت آسفالت مابقي محوطه انبار كود و سم

2 ) انعقاد قرارداد  كيسه گيري كود فله به مقدار 5000 تن

3 ) انجام مقدمات لازم جهت مزايده  سالن ورزشي كشاورز

4 ) انجام مقدمات لازم جهت تجديد مزايده  دو قطعه زمين واقع در جلفا

5 ) انجام مقدمات لازم جهت انعقاد قرارداد  نيروهاي خدماتي

6 ) انجام مقدمات لازم جهت تجديد  مناقصه حفاظت فيزيكي

7 ) ضد عفوني واحدهاي اداري و گندزدايي كاميون هاي حامل كود انبار سي هزارتني کود

فعاليت باشگاه كشاورزان و قسمت آمار

1 ) تعداد تماس  67 مورد ، مراجعين حضوري 59 نفر ، توصيه فني 60 مورد ،       

2 ) پيگيري ثبت نام سامانه جامع انبارها

3 ) ارائه گزارش هفتگي آمار تامين و توزيع كود استان به سازمان جهاد كشاورزي به تعداد 10 مورد

4 ) ارائه گزارش ماهانه فروش كود به سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان

5 ) ارائه گزارش ماهانه آمار موجودي نهاده هاي كشاورزي به بيمه آتش سوزي و حوادث

6 ) ارائه عملكرد ماهانه فروش نهاده هاي كشاورزي به دفترمركزي

ماشين آلات :

1 ) پاسخ به 4 مورد استعلام اسناد

بذر :

 

* بازديد از طرح پايلوت تغذيه گياهي گندم بهمراه  كارشناسان شركت خدمات حمايتي كشاورزي   و كارشناسان مديريت جهاد كشاورزي شهرستان مرند

امورمالي :

* پرداخت هزينه حمل پسكرايه بارنامه هاي وارده از مبادي هزينه تخليه  به تعداد 390  فقره

* پرداخت كارمزد به كارگزاران شركت جمعا"  بمبلغ 000/000/500 ريال

* پرداخت صورت وضعيت هاي ارائه شده از طرف پيمانكار حمل داخل استان نيما بار ترابر و حمل و نقل آبادان به تعداد چهار صورتحساب طبق قرارداد

* اخذ مفاصا حساب از كارگزاران شركت

* تنظيم و ارسال ليست بارنامه هاي مربوط به شركت حمل و نقل فجر جهاد ارسالي از مبادي ( بندر امام ، بندر عباس ، عسلويه ، پرستوهاي مهاجر و كرمانشاه ) به امورمالي مركز طي سه  فقره نامه

* پرداخت هزينه هاي  حقوق كاركنان و بازنشستگان استان

* ثبت  بارنامه هاي حمل از مبادي درسيستم هوشمند .

* صورت مغايرت بانكي ماهانه

* گزارش عملكرد ماهانه حمل داخل استان

* تمديد ضمانت نامه هاي بانكي طرفين قرارداد با شركت ( سه  مورد )

* پرداخت هزينه هاي جاري و تبعي

* پرداخت صورت وضعيت هاي خدماتي ، حفاظتي و خودرويي  

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید