برگزاری جلسه مناقصه حمل و نقل در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس:
امروز 29 مرداد 97 جلسه مناقصه حمل و نقل با حضور سرکار خانم ها فیضی و فروزان، و آقایان دکتر ناظمی، معدلی، نیکبخت، امیری، و نماینده های پیمانکاران در حال بر گزاری می باشد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید