آقای مهندس حمید رسولی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

قیمت کودهای یارانه یی در سال جاری افزایش نخواهد یافت

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

طبق هماهنگی های انجام شده با سازمان های جهاد کشاورزی استان ها، سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و مذاکرات فشرده با شرکت های پتروشیمی تولیدکننده کود اوره در کشور، مقرر گردید که کود اوره سهمیه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی طبق برنامه در اختیار این شرکت قرار بگیرد. آقای مهندس رسولی با بیان مطلب فوق افزودند: بر همین اساس در روزهای اخیر این امر آغاز شده است. متاسفانه در چند هفته اخیر به دلیل مشکلاتی که در تحویل کود اوره بروز کرده بود، برخی سودجویان در بازار به توزیع کود اوره به قیمت های غیرمصوب پرداخته بودند. با اقداماتی که در حال حاضر به عمل آمد، جلوی این سودجویان گرفته شده است، اما آن ها هم چنان تلاش می کنند با شایعه پراکنی و ایجاد جو روانی منفی میان کشاورزان، به متلاطم نمودن فضای بازار ادامه دهند. به همین خاطر، اعلام می کنیم که شرکت خدمات حمایتی در حفظ روند تامین و توزیع کود اوره با قیمت مصوب و ثابت بسیار مصمم بوده و پیگیرد قانونی این سودجویان که برعلیه منافع بخش کشاورزی و به قصد ضربه به اقتصاد کشور فعالیت می نمایند دنبال می نماید.

به همین خاطر این شرکت طی مکاتبه با سازمان تعزیرات حکومتی، پس از اعلام موضوع یارانه یی بودن این کود و لزوم نظارت و کنترل هرچه بیش تر در عرضه ی آن صرفا ازطریق شبکه ی رسمی کارگزاران این شرکت، برخورد جدی با متخلفین توسط واحدهای استانی سازمان های تعزیرات حکومتی را در خواستار شد.

ضمنا طی مکاتبه یی با روسای سازمان های جهادکشاورزی استان های سراسرکشور از آن ها خواستیم تا به منظور نظارت و کنترل هرچه بیش تر بر عرضه و توزیع کودهای یارانه یی به ویژه کوداوره دستورات لازم را به زیرمجموعه های خود داده و هماهنگی کاملی با سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و هم چنین سازمان تعزیرات حکومتی در استان خود جهت معرفی و پی گرد متخلفین سودجو به این دستگاه های لازم داشته باشند.

ایشان افزودند: کشاورزان از ثبات قیمت کود اوره و تامین آن به ازای هرکیسه ی 50 کیلوگرمی 385000 ریال، اطمینان لازم را داشته باشند.

 

تسنیم:قیمت کودهای یارانه ای در سال جاری افزایش نخواهد یافت

فودنا:قیمت کودهای یارانه ای در سال جاری افزایش نخواهد یافت

تجارت نیوز:قیمت کودهای یارانه ای در سال جاری افزایش نخواهد یافت

تلکسیران:قیمت کودهای یارانه ای افزایش نخواهد یافت

فردانیوز:قیمت کودهای یارانه ای در سال جاری افزایش نخواهد یافت

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید