جلسه ی تعزیرات حکومتی در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی:

درمورخه 97/05/28 جلسه ای جهت هماهنگی و اخذ تصمیمات لازم برای کنترل و نظارت بر توزیع کود اوره با حضور نمایندگان محترم سازمان تعزیرات حکومتی سازمان صنعت معدن وتجارت ْسازمان جهاد کشاورزی اماکن نیروی انتظامی برگزار شد و پس از بحث و تبادل نظر مصوباتی به تصویب و امضاء رسید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید