کود تحویلی به شهرستان خوسف

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه در اردیبهشت ماه سال جاری مقدار 75  تن کود اوره تحویل شهرستان خوسف شد گفت: کودهای تحویلی به انبار کارگزاران، در بین کشاورزان این شهرستان توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید