برگزاری مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی استان فارس

به گزارش رابط روابط عمومی کمیسیون معاملات:

استان فارس روز سه شنبه مورخ 97/5/23 مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نمود.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید