توزیع کوددرشهرستان پاوه استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

گودرزحیاتی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه اعلام کرددرفروردین ماه سال جاری موفق شدیم باتلاش همکاران مقدار9تن کود اوره جهت بهره برداران شهرستان پاوه تامین وتوزیع نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید