اجاره سامانه بوجاری در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی خبر داد:

با عنايت به اینکه در سال جاری فرآیند توليد و تكثير و بوجاری و توزیع بذور بنا به مصلحت شرکت ، در استان انجام نمیگیرد لذا با توجه به هماهنگی هابي بعمل آمده با دفتر مرکزی به منظور درآمدزايي و آماده سازي دستگاههاي بوجاري  و  همچنین در جهت همكاري و تعامل باسازمان جها كشاورزي استان در راستايي تامين بذور مورد نياز كشاورزان ، سامانه بوجاري استان را پس از آماده سازي دستگاهاي به منظور انجام  عملیات فرآوری و بوجاري و توزیع بذور به اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی هشترود به اجاره داده شد. این سامانه پس از راه اندازی و تست کامل توسط کارشناس استان، در روز چهارشنبه مورخ 97/5/24 با حضور  رئیس اداره بذر و نهال، حراست، کارشناس دستگاه های بوجاری و مسئول انبار بذر استان، طي صورجلسه اي تحویل اتحاديه شرکتهاي تعاونی روستایی شهرستان هشترود گردید.

 

.

.

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید