نشست شورای هماهنگی روابط عمومی های دستگاه ها و سازمان های اجرایی استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی:

نشست شورای هماهنگی روابط عمومی های استان به ریاست محترم استـــاندار جناب آقای آقازاده و رییس محترم این شورا در روز سه شنبه مورخ97/05/23 ساعت 11 صبح در سالن جلسات آیت اله هاشمی رفسنجانی . 

دستور کار : 

1- نقش و وظایف روابط عمومی ها در چهلمین سالگرد انقـــلاب اســلامی توسط مدیرکل محترم سازمان صدا و سیمای استان .

2- نقش و جایگاه روابط عمومی دستگاههای اجرایی در تامین و توسعه امنیـــــت اجتماعی توسط فرمانده محترم نیروی انتظامی استان .

3- استفاده از بیانات استاندار محترم و معاون محترم سیاسی . امنیتی . و اجتماعی در خصوص برگزاری مطلوب برنامه های هفته دولت در استان . 

بیانات استاندار محترم : 

موثربودن نقش و اثربخشی روابط عمومی ها در افزایش اعتماد عمومی جامعه .برخی مدیران روابط عمومی ها بانگاه متعصبانه تنها اقدام به بیان عملکرد مثبت و محاسن دستگاه و مدیران تابعه خود می کنند . وی با بیان اینکه اگر مدیر روابط عمومی چنین رویکرد متعصبانه ای دارد قطعا اشتباها در این منصب قرار گرفته است .گفت : روابط عمومی در ادارات و سازمانها جایگاه حساسی دارد و باید پل ارتباطی بین مردم و سازمان و مدیران و ترویج دهنده اطمینان در جامعه باشد .استاندار تصریح کرد : روابط عمومی یک فن و هنر قلمداد میشود . همچنین فرمودند: اگر مدیران و مسئولان روابط عمومی ها هنرمند و متخصص به فنون این رشته نباشند قطعا سازمان و اداره دچار خسران میشود و فرصت اثربخشیاز دست میرود . اظهار کرد : در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی باید عملکردها را برای مردم تشریح کرد . باید از پوسته سنتی خارج شد و به دور از نگاه جزیره ای عمل کرد همه ما در دورن کشتی دولت نشسته ایم و اگر فضای انعکاس عملکرد واقعی

ایجاد شود قطعا موفق خواهیم بود . وی افزود : در استانه هفته دولت باید رویکردی خلاقانه و هوشمندانه از مدیران ومسئولان روابط عمومی هاشاهد باشیم چرا که شاید روابط عمومی مجموعه ای امنیتی محسوب نشود اما اقدام موثرآن میتواند در تحقق امنیت و پایدار و اعتماد آفرینی موثر باشد و همه باید در این زمینه سهیم باشیم . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید