جلسه کمیته هماهنگی توزیع نهاده های کشاورزی در شهرستان ورزقان استان آذربایجان شرقی

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی خبر داد:

      جلسه كميته هماهنگي توزيع نهاده هاي كشاورزي شهرستان ورزقان بنا به دعوت مديريت محترم جهاد کشاورزی شهرستان در مورخه 24/5/97  با حضور مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، مدير كارشناس مسئول زراعت سازمان جهاد كشاورزي استان ، روساي مراكز خدمات كشاورزي و كارشناسان زراعت ، ترويج ، پهنه بندي و كارگزاران شهرستان ورزقان برگزار گرديد .

پس تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، ابتدا مهندس عليمحمدي مدير جهاد كشاورزي شهرستا ن ، ضمن عرض خير مقدم به مهمانان،گزارشي از ميزان سطح زير كشت و نياز شهرستان به  نهاده هاي كشاورزي مطالبي ارائه و از كارگزاران خواستند نسبت به خريد سهميه شهرستان تخصيصي  قبل از شروع فصل كشت اقدام تا خللي در انجام كشت هاي پائيزي بوجود نيايد .

سپس مهندس زارع تالي مدير زراعت استان با اشاره به اينكه درشهرستان ورزقان فاصله برداشت  و كشت  حدود 15 روز ميباشد و با توجه به اينكه سهميه هاي تخصیصي به استان يكماه قبل  تعيين و به شهرستان ها اعلام گرديده لذا تاکید نمودند : انجام به موقع كشت هاي پائيزه بستگي به تامين كود مورد نياز كشاورزان براساس برش شهرستاني دارد لذا با توجه به كوهستاني بودن شهرستان مي بايستي از هم اكنون نسبت به تامين نهاده ها اقدام نمود .

كودي  ، همكاري با اكيپ نظارتي ، الزام به نصب تابلوی كارگزاري ، ليست قيمت فروش ، قابل شمارش بودن در ادامه مهندس باقريان مدير شركت دررابطه با تامين و توزيع نهاده هاي كشاورزي  و رعايت تناسب مصرف موجودي انبار ، تحويل كود به كشاورزان و بهره برداران بر مبناي ليست ارائه شده از سوي مراكز خدمات كشاورزي ، كنترل و نظارت برعرضه و توزيع كودهاي شيميايي به قيمت مصوب بويژه كود اوره باتوجه به تاكيد مدير عامل محترم شركت ، ميزان سهميه و خريد و خريد نشده شهرستان اشاره و از روساي  محترم مراكز خدمات و كارشناسان پهنه بندي خواستند همكاري بيشتري معمول نمايند و به منظور جلوگیری از توزيع كودهاي تقلبي وبي كيفيت  كشاوزران و بهره برداران جهت تهيه  نهاده هاي استاندارد و با كيفيت  به مراكز مطمئن و مورد اعتماد از جمله  كارگزاران شركت خدمات حمايتي راهنمايي نمايند سپس ايشان مزايايي و خدمات  سامانه تلفن گوياي 1559 باشگاه كشاورزان شركت را يادآوري واز كارشناسان پهنه خواست كشاورزان را به استفاده از خدمات قابل ارائه اين سامانه ترغيب و تشويق نمايند .

درخاتمه سوالاتی بشرح ذيل  از طرف حاضرین مطرح و پاسخ لازم توسط آقاي باقريان ارائه گرديد:

1 ) كندي و تاخير زياد در حمل كود اوره

2 ) عدم تنوع مناسب درسبد كودي شركت

3 )  دلايل عدم فروش اعتباري

4 ) عدم تحويل به موقع كودهاي غيرتكليفي و سپري شدن فصل مصرف

5 ) عدم فروش كود سولفات آمونيم با توجه به تقاضاي  كشاورزان  جهت استفاده  در كشت كلزا

6 ) عدم وجود كود دي فسفات آمونيم در سبد كودي شركت و افزايش قيمت آن در بازار و ارائه كود تقلبي دي فسفات آمونيم در بازار.

7) كمبود كود اوره با توجه شروع كشت هاي پائيزه

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید