توزیع 55 تن کود اوره از طریق بخش خصوصی در محمودآباد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران ازتوزیع 55 تن کود کشاورزی از نوع اوره در شهرستان محمودآباد در فروردین ماه سال جاری توسط کارگزاری بخش خصوصی تحت پوشش خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کوداوره تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 3 کارگزار توزیع بخش خصوصی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان محمودآباد توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید