تامین وتوزیع 185 هزار کیلوگرم بذر شبدر برسیم در استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع 185هزارکیلوگرم بذر شبدر برسیم در استان مازندران از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران علی محسنی در گفتگویی با اعلام این خبر گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 185 هزار کیلوگرم  بذر شبدر برسیم تولیدی مجتمع کشت و صنعت شهید بهشتی دزفول توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران تامین گردید و توسط 25 کارگزار تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در بین کشاورزان متقاضی استان توزیع شد. وی با اشاره به اهمیت بالای کشت علوفه به عنوان کشت دوم در بیش از 200 هزار هکتار از اراضی شالیزاری استان مازندران و نقش ویژه این محصول در تامین ازت طبیعی محصولات زراعی افزود در راستای اهمیت این موضوع شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران برای سال زراعی جاری تصمیم گرفت بخشی از نیازهای بذری استان را در زمینه بذر شبدر برسیم تامین نماید که در این راستا تاکنون موفق شده است مقدار 185 هزار کیلوگرم بذر شبدر را به استان مازندران حمل و توسط کارگزاران تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی استان حمل نماید.

بذر 2

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید