توزیع کود شیمیایی در شهرستان سرخس، استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

امید وظیفه دان:

  از ابتدای سال جاری تا کنون میزان 350 تن کود شیمیایی به شهرستان سرخس توسط عاملین تحت پوشش این مدیریت در بین کشاورزان متقاضی توزیع گردیده شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید