توزیع 49 تن کوداوره درشهرستان جوانروداستان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه گودرزحیاتی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه اعلام کرد با هماهنگی وتلاش همکاران موفق شدیم درفروردین ماه سال جاری مقدار49 تن کوداوره جهت کشاورزان شهرستان جوانرودتامین وتوزیع نماییم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید