تشکیل 6 گروه کودی برای حصول اهداف کارگروه خودکفایی کودهای شیمیایی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

در هفته های اخیر، با انتصاب مهندس حمید رسولی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از سوی دکتر خاوازی وزیر جهاد کشاورزی بعنوان مجری طرح خودکفایی کودهای شیمیایی، جلسات متعددی با ذینفعان کودهای کشاورزی برگزار گردید تا ضمن جلب نظر این ذینفعان زمینه لازم برای برنامه ریزی و فعالیت با هدف خودکفایی کودهای شیمیایی فراهم گردد.

امروز بر اساس مصوبه آخرین جلسه کارگروه خودکفایی کودهای شیمیایی 6 گروه با موضوعات کودهای ازته، فسفاته، پتاسه، ماکرو، ریز مغذی و آلی و زیستی تشکیل و روسای این گروه ها احکام خود را دریافت داشتند. مهندس حمید رسولی با اعطای این احکام به روسای گروه های شش گانه از آنان خواستند تا با همفکری، تعامل و ارتباط مستمر با اساتید، پژوهشگران، مدیران، کارشناسان، تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی نسبت به سازماندهی تشکیل گروه مذکور اقدام و وفق برنامه ابلاغی نسبت به اجرای تکالیف اقدام نمایند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید