توزیع کود شیمیایی در شهرستان سبزوار، استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی این استان:

 از ابتدای سال جاری تا کنون میزان 808 تن کود شیمیایی به شهرستان سبزوار توسط عاملین تحت پوشش این مدیریت در بین کشاورزان متقاضی توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید