توزیع 1169تن کود اوره درشهرستان سنقر وکلیایی دراستان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه گودرزحیاتی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه اعلام کردباهماهنگی وتلاش همکاران موفق شدیم درفروردین ماه سال جاری مقدار1169 تن کود اوره جهت بهره برداران شهرستان سنقروکلیایی تامین وتوزیع نماییم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید