واحد تولیدی کود

بازدید از واحد تولیدی کیمیا کود( گلسار شیمی) در گلستان

به گزارش  روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان  گلستان

به منظور طرح ساماندهایی تولید  کنندگان کود استان و نظارت بر فعالیت واحد تولیدی  شرکت  کیمیا  کود گلستان به جهت عقد تفاهم  نامه با دفتر مرکزی شرکت و تأمین کودهای با کیفیت، بازدیدی از کارخانه  مذکورتوسط مدیر  ومسئول حوزه مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان صورت پذیرفت ؛ که در این  بازدید ، وضعیت کنونی کارخانه ، ظرفیت تولید سالیانه، وضعیت انبار، پروانه بهره برداری، گواهینامه ثبت مواد کودی و.. مورد بررسی قرار گرفت.لازم به یادآوری است شرکت تولیدی کیمیا  کود با نام تجاری( گلسار شیمی) در سال اقدام به تولیدکود  های  ماکرو کامل ، سوپر فسفات  ساده ، گوگردی  و ریز  مغذی می کند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید