تدارک بذور برنج مادری وگواهی شده مورد نیاز سال زراعی 98-97استان گیلان، تاکنون

.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان:

در راستای تحقق برنامه ابلاغی تدارک بذور برنج مادری وگواهی شده مورد نیاز سال زراعی 98-97استان ، تاکنون موارد ذیل عملیاتی واجرا گردیده است :

  1. نیاز سنجی ارقام ومقدارانواع مورد نیاز با همکاری کمیته بذراستان
  2. شناسائی وارزیابی پیمانکاران ، همچنین بررسی اراضی و امکانات آنان
  3. نظارت بر احدات خزانه و جوانه زنی در راستای حفظ اصالت وپرورش نشاء های استاندارد
  4. نظارت بر انتقال نشاء ها وکشت در سطوح اراضی انتخاب شده
  5. نظارت مزارع در مراحل مختلف داشت (کود پاشی اولیه وسرک ، وجین ، پیشگیری از آلودگی به آفات وبیماریها ومبارزه با آنها و...)
  6. نظارت بر اجرای عملیات حذف ناخالصی ها وارقام خارج از تیپ
  7. نظارت واجرای رطوبت سنجی در اعلام زمان برداشت قطعات مختلف
  8. برگزاری دوره آموزشی برای پیمانکاران (که درکنار رصد وپایش دائمی مزارع به لحاظ مصرف بهینه کود ومبارزه تلفیقی با آفات ، - علاوه بر کاهش مصرف سموم  در راستای رسالت های زیست محیطی- مزارع پیمانکاران در سال جاری نسبتا" بدون آسیب آفات بوده اند.
  9. خلاصه صورت وضعیت پروسه تولیدبذر به شرح ذیل می باشد

 

ردیف

طبقه بذری

تعدادپیمانکاران به نفر

سطوح پیمان بازدید شده به هکتار

سطوح سبز تائید شده به هکتار

سطح مورد نظر جهت خرید

برآورد بذور

استحصالی(تن)

1

هاشمی مادری

2

20

20

15

45

2

هاشمی گواهی شده

18

308

308

266

1000

3

خزر مادری

1

1

1

1

4

4

خزر گواهی شده

12

25

25

4.7

20

5

گیلانه مادری

1

1

1

1

4

6

گیلانه گواهی شده

4

6.7

6.7

6.7

25

جمع

38

361.7

361.7

294.4

1098

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید