بازدید کارگزاری کود

بازدید از انبار کارگزاری کود در شهرستان علی آباد استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی، مدیر شرکت با اعلام این خبر گفت: بازدیدی توسط  گروه پایش کودی این  شرکت  ازوضعیت انبار کارگزاری های شهرستان  علی آباد به عمل آمد ؛ در این بازدید ازبخشهای مختلف انبار کارگزاری ها به جهت   راستی  آزمایی  اطلاعات  ارائه شده  توسط سیستم هوشمند  و کنترل و نظارت بر توزیع  کود های  یارانه ای درقالب دستورالعمل ابلاغی صورت گرفته است و مطابق دستور العمل فرم های ضمیمه پایش و کنترل صورت گرفته به صورت مجزا گزارشات آن تنظیم و صورتجلسه گردید. 12 کارگزاری در  شهرستان علی آباد گلستان کار توزیع کود را انجام می دهند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید