عرضه سم یارانه ای

عرضه سموم کشاورزی در گلستان با قیمت یارانه ای

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ، به نقل از مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد  کشاورزی  استان گلستان گفت سموم کشاورزی در گلستان به قیمت یارانه ای عرضه می شود وی با بیان این که طبق دستورالعمل سموم کشاورزی با ارز نیمایی تهیه شده است گفت: تمامی سمومی که در سطح استان خرید و فروش می شود یارانه ایست و باید بر اساس قیمت درج شده روی آن فروخته شود.کیانوش حق نما افزود : اگر کشاورز یا باغداری تخلفی در این زمینه مشاهده کرد می تواند به نهاد های مربوطه مانند تعزیرات حکومتی و سازمان جهادکشاورزی گزارش دهد.وی تصریح کرد: فروشگاههای عرضه سموم از این پس باید سم ها را در قبال درج کد ملی کشاورز بفروشند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید