توزیع کود ازته

موفقیت استان گلستان در توزیع کود شیمیایی ازته در دوماهه نخست سال 99

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

 حمید هزا  جریبی  مدیر  شرکت  خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان  با اعلام  این خبر گفت :در طی دو ماهه سال جاری ، بیش از25 هزارتن  کود  شیمیایی بین کشاورزان استان جهت مصرف در محصولات زراعی و باغی توزیع شده است. هزار جریبی  در ادامه  افزود:: مقدار فوق حدود 21% سهمیه کودی سال 99 را تشکیل می دهد و براساس برنامه ریزی های صورت گرفته کل نیاز محصولات کشت بهاره و تابستانه زراعی  وباغی تأمین و بین کشاورزان  استان توزیع شده است وی همچنین از رشد توزیع19 درصدی توزیع کود شیمیایی نسبت به سال گذشته خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید