حمل کود

حمل بیش26 هزارتن کود از مبادی به استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی  با اعلام این خبر گفت :در آمار ارائه شده از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 26 هزار تن کود از مبادی به انبار های گلستان حمل شده است  که در مقایسه با سال  گذشته 25هزار تن  بوده رشد داشته است این کود ها بصورت کیسه و فله وارد استان شده است و تخلیه سریع حمل کامیونها  به منظور انگیزه بیشتر برای حمل کود  به استان ، و رفع  فوری کود در مناطق  پرمصرف  صورت گرفته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید