عملیات حمل و توزیع کودهای شیمیایی در شهرستان رشتخوار، استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی :

 از ابتدا ی سال جاری تا کنون میزان 850 تن کود شیمیایی ، توسط عاملین تحت پوشش این مدیریت در بین کشاورزان متقاضی شهرستان با نظارت کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید