تامین کود شیمیایی

تامین بیش از31 هزارتن کود شیمیایی در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار  جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان  با بیان  مطلب  گفت :استفاده از کودهای شیمیایی در بخش کشاورزی از اهمیت خاصی برخوردار است. افزایش عملکرد در واحد سطح با حاصلخیزی خاک ارتباط مستقیم دارد و این امر سبب رشد تقاضا برای کود شیمیایی شده است  وی   تصریح کرد: ازسال جاری  تاکنون  بیش از 31 هزارتن انواع کود شیمیایی اوره، نیترات  آمونیوم سولفات و کلرور پتاسیم  تامین شده است. هزار  جریبی افزود: بیشترین  تامین  کودشیمیایی مربوط  به  کود های  اوره  بودهاست که جهت مصرف سرک  و کشت بهاره توزیع شده است. وی  خاطرنشان کرد: مصرف متعادل کود توسط کشاورزان یکی از عوامل مهم در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی خواهد بود..

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید