برنامه کود سال 1399 در استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه، مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه اعلام کرد با عنایت به نامه های مورخ 99/1/12و99/1/25معاون محترم امورزراعت سهمیه کود استان کرمانشاه به شرح ذیل می باشد 1-ازته 90340تن2-فسفاته25617تن3-7806تن می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید