شرکت صنایع کشاورزی کشتکار سروین

براساس گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اسان فارس،

در تاریخ 30 اردیبهشت ماه 1399 جلسه ای با حضور اعضاء شرکت صنایع کشاورزی کشتکار سروین   تولیدکننده کود هیومیک با موضوع تفاهم نامه فروش کود مذکور در استان فارس برگزار گردید .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید