پرداخت هزینه کیسه گیری انجام شده توسط کارگزاران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

فریدون نقی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین اعلام کرد؛ با توجه به ارسال کود اوره فله از مبادی و انجام عملیات کیسه گیری توسط کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین، هزینه های انجام کیسه گیری مطابق با قیمت قرارداد کیسه گیری پیمانکار استان و توسط ایشان به حساب کارگزاران واریز می شود. وی افزود؛ هماهنگی های لازم جهت واریز هزینه های مقدار 403 تن کود اوره که توسط یک تن از کارگزاران استان کیسه گیری شده است انجام پذیرفت.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید