در راستای اجرای دستورالعمل های نظارت بر عملکرد کارگزاران و حفظ و صیانت از حقوق کشاورزان و بهره برداران در استان گیلان صورت پذیرفت،

بازدید از کارگزاری های شهرستان لاهیجان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از اجرای دستورالعمل های نظارت بر عملکرد کارگزاران و حفظ و صیانت از حقوق کشاورزان و بهره برداران، در روز دوشنبه مورخ 30 اردیبهشت اکیپ نظارتی کمیته توزیع  کود استان از انبار کارگزاری بخش خصوصی و شرکت تعاونی روستایی شهرستان لاهیجان بازدید و توصیه های لازم را در جهت توزیع بهینه کودهای شیمیایی از جمله کودهای یارانه دار  و خدمات رسانی مطلوب به کشاورزان ارائه نمودند.

دکتر محمدی با بیان اینکه در این بازدید روز یکشنبه مورخ 30 اردیبهشت از کارگزاری ها و انبار ذخیره کود آنها صورت گرفت از روند تامین کود به شهرستان و توزیع و کیسه گیری کود فله و همچنین میزان دریافت کود توسط کارگزار از نزدیک مورد بررسی قرار گرفت.همچنین در این بازدید موارد ذیل مورد بررسی قرار گرفت:

       1. صدور فاکتور فروش به کشاورزان

       2. ثبت به موقع بارنامه های وارده در سیستم توزیع هوشمند نهاده ها

       3. ثبت کودهای غیر تکلیفی در سیستم پایش

       4. تکمیل لیستهای توزیعی بهره برداران و کشاورزان.

5. نصب لیست قیمت ها در محل توزیع

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید