توزیع500 تن کود اوره درشهرستان اسلام اباد غرب شهرستان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه،گودرز حیاتی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه اعلام کرد درفروردین ماه سال جار ی 500 تن کود اوره جهت بهره برداران شهرستان اسلام اباد غرب تامین و توزیع گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید