همایش تبیین سیاست های کشت پاییزه سال زراعی 98-97 استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس

همایش یک روزه تبیین سیاست های کشت پاییزه سال زراعی 98-97 شهرستان های شمالی استان فارس با حضور مدیران و مسئولین ستادی و شهرستانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و جمع کثیری از کارشناسان ذیربط و با حضور نماینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان در محل شهرستان پاسارگاد برگزار گردید. در این همایش که با سخنرانی ریاست سازمان و ارائه گزارش مدیران جهاد کشاورزی شهرستان آغاز شد، مسائل و مشکلات حوزه های مختلف من جمله بحث توزیع نهاده ها و به ویژه کودهای شیمیایی به صورت پنل های تخصصی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و به پرسش های مطرح شده در زمینه توزیع کودهای شیمیایی پاسخ لازم داده شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید