برگزاری جلسه مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی با مسئولین پتروشیمی خراسان

گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

روز دوشنبه مورخه  97/5/22 راس ساعت 9 صبح جلسه مدیریت محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به همراه مسئولین ذیربط با مدیریت محترم بازرگانی و رئیس بازاریابی و فروش پتروشیمی خراسان در محل سالن جلسات پتروشیمی تشکیل و در خصوص موارد ذیل تصمیم گیری شد:

  1. بررسی مسائل و مشکلات در خصوص عدم تحویل کود در تیرماه سال جاری که باعث ایجاد تنش های اجتماعی گردید
  2. تسریع در صدور پیش فاکتور طبق روال گذشته
  3. خرید اعتباری کود حداقل به مدت یک ماه
  4. درخواست 30هزارتن مازاد برسهمیه با قیمت مصوب 6125 ریال که مقرر گردید در جلسه کارگروه مطرح و تصمیم گیری گردد
  5. تحویل روزانه کود به مقدار معین

همچنین در پایان جلسه ،آقای مهندس نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی خواستار همکاری و تعامل بیشتر مسئولین پتروشیمی با این مدیریت جهت پیشبرد اهداف شرکت و انجام هرچه بهتر ماموریت محوله در راستای تدارک و تامین به موقع کود اوره مورد نیاز کشاورزان عزیز، شدند.

جلسه ساعت 12 ظهر با ذکر صلوات پایان یافت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید