دریافت تقدیر نامه مسئول روابط عمومی از ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی ،استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی 

در مورخ 28 اردیبهشت ماه سال جاری در جلسه هماهنگی روابط عمومی ها ، که در سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی با حضور تمامی مسئولین روابط عمومی های ادارات تابعه و شهرستانها و همزمان ویدئو کنفرانس با مدیران شهرستان ها تشکیل شد.

در این جلسه آقای سعید غفوری مسئول روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی این استان، بعنوان کارشناس فعال و پر تلاش و تعامل بی شائبه با رسانه ها و ارتباطات فراوان با روابط عمومی سازمان و ارائه خبر از ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان به پاس تقدیر و تجلیل  تقدیر نامه دریافت کرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید