پبگیری تسهیلات بانک تجارت

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت طرح و برنامه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

مدیریت محترم طرح برنامه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اعلام نمودند پبگیری تسهیلات بانک  تجارت انجام شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید