عملیات کیسه گیری، حمل و بارگیری کود فله استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

عملیات همزمان تخلیه، کیسه گیری و بارگیری کود فله اوره ارسال شده از مبدا بندر امام خمینی(کشتی آرشام) به انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم بمیزان 180 تن در حال انجام میباشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید